Uvádíme na trh Americkou investiční hypotéku s jednou splátkou na konci

Uvádíme na trh Americkou investiční hypotéku s jednou splátkou na konci

Bez ověřování příjmů lze získat až 30 milionů korun. Celý úvěr včetně úroků je splacen naráz na konci doby trvání smlouvy. Americkou investiční hypotéku ocení především lidé, kteří si nechtějí nechat utéct příležitost rychlého nákupu nemovitosti za výhodnou cenu.

Nemovitosti si Češi pořizují nejen z potřeby zajištění vlastního bydlení, ale stále častěji také jako investici. Oproti standardním spořicím produktům bank totiž investiční nemovitosti nabízejí kromě pravidelného příjmu z pronájmu i atraktivní zhodnocení dané růstem jejich tržní ceny. Americkou investiční hypotéku ocení především lidé, kterým se naskytla příležitost výhodného nákupu nemovitosti, ovšem aktuálně nemají dostatek vlastních prostředků na úhradu požadované kupní ceny. „Bez dokládání příjmů jsme schopni zajistit financování až do 70 procent hodnoty zastavované nemovitosti. Americká investiční hypotéka je jediným úvěrovým produktem na českém trhu, u kterého klient neplatí pravidelné měsíční splátky. Jistina úvěru včetně úroků je splacena jednorázově na konci doby trvání úvěru z částky získané prodejem nemovitosti, případně z jiných zdrojů,“ uvádí Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva.


Americká investiční hypotéka je účelový spotřebitelský úvěr, u nějž jako zástava slouží například kupovaný byt, rodinný dům či stavební pozemek. Úvěrovou smlouvu je možné uzavřít na dobu od dvou do pěti let a získat lze od 200 tisíc až do 30 milionů korun. U Americké investiční hypotéky je úroková sazba po celou dobu trvání smlouvy fixní a aktuálně začíná na osmi procentech. Petr Vondráček, ředitel pro business development k tomu dodává: „O úvěr mohou žádat fyzické osoby, které nejsou v insolvenci nebo exekuci. Nutnou podmínkou pro získání Americké investiční hypotéky je členství ve spořitelním družstvu. Toto členství lze zajistit opravdu velmi jednoduše a proces pořízení hypotéky nezpomalí. Jsme schopni profinancovat i nemovitosti zatížené zástavním právem, pokud je úvěr využit kromě úhrady části kupní ceny i na vyplacení této zástavy. Výhodou Americké investiční hypotéky je, že nemovitost v zástavě zůstává po celou dobu trvání úvěru ve vlastnictví klienta, který ji může využívat podle vlastních potřeb.“

Nemovitost financovanou Americkou investiční hypotékou je možné prodat i před vypršením sjednané doby splatnosti úvěru. Stačí pouze požádat NEY spořitelní družstvo a získat souhlas s prodejem. Z výtěžku prodeje je úvěr předčasně splacen.
Ke sjednání hypotéky je zapotřebí dodat pouze minimum podkladů, a to především vyplněnou a podepsanou žádost, doklady totožnosti, odhad ceny nemovitosti a návrh kupní smlouvy. „Pokud nám zájemce o Americkou investiční hypotéku rychle dodá všechny požadované dokumenty, jsme schopni zpracovat žádost opravdu rychle, i do několika dnů,“ zmiňuje Lukáš Hartl. „Rychlost vyřízení je klíčová u příležitostí, kde prodávající spěchá na úhradu kupní ceny a je ochoten kupujícímu na oplátku nabídnout například zajímavou slevu,“ doplňuje Petr Vondráček.

Reprezentativní příklad

 • Poskytovatel: NEY spořitelní družstvo
 • Celková výše úvěru: 350 000 Kč
 • Doba trvání úvěru: 5 let
 • Úroková sazba fixovaná na 5 let: 8,00 % p.a.
 • Počet splátek: 1
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 9,65 % (za předpokladu čerpání úvěru a úhrady poplatků v den uzavření smlouvy o úvěru)
 • Celkové náklady úvěru: 192 556 Kč
 • Celková částka splatná spotřebitelem: 542 556 Kč
 • Na sjednání úvěru ve výše uvedeném reprezentativním příkladu není právní nárok, nabídka není závazná.

Při výpočtu RPSN a celkové částky splatné spotřebitelem byly zohledněny níže uvedené poplatky:

 • Poplatek za zpracování úvěru: 2 %, tj. 7 000 Kč
 • Poplatek za čerpání úvěru: 2 000 Kč
 • Správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí: 4 000 Kč
 • Poplatek za ověření pravosti podpisů: 60 Kč
 • Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti: 5 000 Kč
 • Náklady spojené s pořízením dvou výpisů z katastru nemovitostí: 200 Kč
 • Poplatek za potvrzení o bezdlužnosti žadatele o úvěr vůči finančnímu úřadu: 100 Kč
 • Poplatek za správu úvěru: 1 750 Kč
 • Členský vklad: 1 000 Kč

Povinností žadatele o úvěr (spotřebitele) je sjednání a udržování pojištění nemovitosti, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu.