10 nejčastějších otázek a omylů ohledně Americké investiční hypotéky

10 nejčastějších otázek a omylů ohledně Americké investiční hypotéky

Americká investiční hypotéka je na českém trhu novým produktem. Její název napovídá, že jde spíš o investiční záležitost než o překlenovací úvěr, jak je tomu u jiného produktu s podobným názvem, který se už v povědomí klientů etabloval – americké hypotéky. Pojďme se tedy na Americkou investiční hypotéku (AIH) podívat podrobněji a odpovědět na otázky, které lidi nejčastěji zajímají.

  1. Když se řekne hypotéka, lidé si okamžitě vybaví pravidelné měsíční splátky. To v případě AIH neplatí, úvěr se splácí jednorázově. Celá jistina i s přirostlým úrokem je splatná až na konci smluvního období.
  2. Americká investiční hypotéka je produkt, který slouží primárně k financování rezidenčních objektů, rodinných domů nebo bytů. Úvěr nelze použít na cokoliv.
  3. Můžete ji využít k zajištění vlastního bydlení, ale také pro pořízení nemovitosti jako investici. Podmínkou je, že peníze budou sloužit k nákupu objektů určených pro bydlení.
  4. AIH může posloužit dobře i při nákupu pozemků, opět se ale musí jednat o pozemky, které jsou územním plánem označeny jako rezidenční, tedy náležející k bytům či domům nebo plánované pro výstavbu obytných objektů.
  5. Tento produkt je možné využít i na nemovitost v zástavě, nicméně podmínkou je, že úvěr bude použit na vyplacení zástavy a NEY spořitelní družstvo se stane novým zástavním věřitelem namísto stávajícího zástavního věřitele.
  6. Předčasné splacení anebo mimořádné splátky je možné uskutečnit kdykoliv k ultimu měsíce. Lze tak ponížit jistinu, z níž se dál vypočítává úrok. Pokud ji klient zaplatí v období, které je dané zákonem, je splátka zdarma, mimo něj mohou být účtovány náklady se splátkou spojené.
  7. Americkou investiční hypotéku nelze využít na financování nákupu bytu či domu mimo území ČR.
  8. Americká investiční hypotéka nepokryje financování celé kupní ceny nemovitosti. Je potřeba mít alespoň 30 % vlastních zdrojů. Zbývajících až 70 % hodnoty domu či bytu je možné úvěrem profinancovat. Pokud má klient zájem o kompletní financování nemovitosti úvěrem a uhradit tak celou kupní cenu z úvěru, je nutné použít zástavu jinou nemovitostí.
  9. Představa, že se jedná o finanční příležitost pro určitou skupinu movitých lidí, není na místě. Půjčit si klienti mohou již od 200 000 korun a maximální částka, kterou lze prostřednictvím AIH získat, je 30 miliónů korun. Produkt je tak zajímavý i pro širokou veřejnost.
  10. Dalším příjemným parametrem úvěru je to, že žadatel nemusí dokladovat příjmy ze zaměstnání či podnikání, družstvo pouze zjišťuje, zda je klient ekonomicky stabilní, zda na něj není vyhlášena exekuce, insolvence či zda nemá daňové nedoplatky.

Více informací naleznete na www.aihypo.cz.